Iepriekšējā paziņojuma sniegšana

Importējot dzīvus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas produktus, pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes,  materiālus un izstrādājumus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku  kā arī  augus un augu produktus Eiropas Savienībā, par kravu atbildīgajai personai/ uzņēmuma pārstāvim, pirms kravas faktiskās uzrādīšanas kontrolei, jāsniedz atbilstošs iepriekšējais paziņojums par kravu.

 

Aizpildītu iepriekšējo paziņojumu nosūta pa e-pastu vai faksu Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles punktam caur kuru paredzēts ievest kravu Eiropas Savienībā.

 


Paziņojuma aizpildīšana